Vải Nỉ

Vải Nỉ

Trọng lượng 2m8 Khổ 1m6

Đồng màu 58.000/kg

  • Chi tiết sản phẩm
  • Đồng màu 58.000/kg