Vải Thun Cát Kim Tuyến

Vải Thun Cát Kim Tuyến

Vải Thun Cát Kim Tuyến thích hợp may đồ bộ, đầm

Đồng màu 75.000

  • Chi tiết sản phẩm
    • Khổ=1m6/Trọng lượng=2m4
    • Vải co giãn 4 chiều, dày, mịn

    Giá:

    Đồng màu: 80.000