Vải Thun Da Cá Tixi

Vải Thun Da Cá Tixi

Trọng lượng 2m/ Khổ 1m7

87.000-94.000-99.000/kg

  • Chi tiết sản phẩm
  • Thích hợp may áo khoác hàng thu đông,quân áo người lớn, trẻ em.