Vải Thun Mè

Vải Thun Mè

Khổ=1m7, Trọng lượng=3m6

Đồng màu 70.000/kg

  • Chi tiết sản phẩm
  • Thích hợp dùng may đồ thể thao