Vải Thun Cá Sấu

Vải Thun Cá Sấu

Vải thun Cá sấu thích hợp may áo thun

Đồng giá 70.000/kg

  • Chi tiết sản phẩm
  • Khổ=2m2/ Trọng Lượng=2m

    Giá:

    Đồng giá: 85.000/kg