Vải Thun Sọc CD

Vải Thun Sọc CD

Trọng lượng: 3m2 Khổ: 1m7

Trắng,đen 60.000/kg

  • Chi tiết sản phẩm
  • Khổ=1m7/Trọng lượng=3m3

    Thích hợp dùng may áo sọc nữ, nam