Vải thun Chấm Bi

Vải thun Chấm Bi

Trọng lượng: 2m7/ Khổ=1m7

Liên hệ

  • Chi tiết sản phẩm
  • Vải in chấm bi thích hợp may đồ bộ