Vải thun sọc CD

Vài thun sọc CD thích hợp may áo thun